De Natuur 


 

  Een volledig verlicht halfrond van de Aarde gezien vanuit de Apollo 17 in 1972.


De natuur wordt meestal bezien vanuit de woonplaats van de mens, de derde planeet vanaf de Zon in het Zonnestelsel, de Aarde. De Aarde is continu aan verandering onderhevig door natuurlijke processen. De aardkorst is samengesteld uit verschillende schollen die zich over de onderliggende aardmantel verplaatsen. Het binnenste van de planeet is actief, met een dikke laag gesmolten gesteente en een ijzerhoudende kern die een magnetisch veld voortbrengt.

 

Ongeveer 70 procent van het aardoppervlak bestaat uit oceanen met zout water, in een complex stroomsysteem. De rest bestaat uit continenten en eilanden. Het grootste deel van het bewoonde land bevindt zich op het noordelijk halfrond.Prominente kenmerken van het Aardse klimaat zijn de twee grote poolgebieden, twee smalle gematigde zones, en brede tropische/subtropische stroken rond de evenaar. Verschillende natuurverschijnselen vinden plaats in de atmosfeer, en hebben te maken met het weer en de elementen.  

 

WildernisDe wildernis is de ongerepte natuur. Het is de natuurlijke omgeving die nog niet veranderd is door menselijke activiteit. Wildernissen zijn belangrijk voor ecologisch onderzoek en recreatie. Wildernis wordt ook door veel mensen gewaardeerd om culturele, spirituele, morele en esthetische redenen.

 

Aan het eind van de twintigste eeuw groeide het besef dat het tot wildernis verklaren van een gebied nog niet maakt dat het ook daadwerkelijk een wildernis is. Alle landschappen staan met elkaar in verbinding, en hetgeen buiten een wildernis gebeurt heeft een zekere invloed op hetgeen erbinnen gebeurt.

 

Veel wildernissen kennen een zekere mate van menselijke invloed, dus exacte cijfers zijn niet te geven, maar tussen de 20 en 50% van het aardoppervlak is nog grotendeels wildernis.  De wildste gebieden op aarde omvatten onder andere de toendra, taiga, regenwouden, het Tibetaans Hoogland, de Australische outback en woestijnen als de Sahara en de Gobi.

 

Esthetica


  Kleurige kolibrieën volgens de Kunstvormen van de Natuur van Ernst Haeckel


De natuur is sinds de prehistorie prominent aanwezig in de kunsten, vaak met nadruk op de schoonheid. De associatie van natuur met schoonheid is bij veel mensen erg sterk. De esthetica bestudeert onder andere de precieze aard van de natuurlijke schoonheid. Een klassiek idee van mooie kunst heeft te maken met imitatie van de natuur. Perfectie wordt belichaamd door symmetrie, gelijke verdeling en andere perfecte wiskundige vormen en ideeën, die in de natuur teruggevonden kunnen worden.

 

Veel wetenschappers, die de natuur op specifieke en georganiseerde wijzen bestuderen, zijn er van overtuigd dat de natuur schoonheid bezit. De Franse wiskundige Henri Poincaré noemde het de diepere schoonheid van de harmonieuze ordening van de delen, die een pure intelligentie kan begrijpen.

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur

 


 Bossen zijn van levensbelang

Maar liefst 80% van alle plant- en diersoorten heeft bos nodig om te kunnen leven. Ook zijn meer dan een miljard mensen direct van bos afhankelijk. Om in te wonen, voor voedsel en voor schoon water. En, heel belangrijk: bossen slaan CO2 op uit de lucht. Ze zijn daarom onmisbaar voor ons klimaat.

Bossen zijn belangrijk, maar ook kwetsbaar. Wereldwijd verdwijnen er per minuut 36 voetbalvelden bos. De tropische regenwouden worden op allerlei manieren bedreigd. Onverantwoorde houtkap vindt op grote schaal plaats in de bossen van Zuid-Amerika, Centraal–Afrika, Indonesië en Maleisië. In de Amazone verdween de afgelopen 20 jaar een bosgebied zo groot als Spanje. 

 

Het WSPA  zet zich volledig in om de belangrijkste leefgebieden wereldwijd te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (wetlands) en zeeën en oceanen, de belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten, de Nederlandse samenleving bewust te maken dat ook zij actief kan bijdragen aan de bescherming van de natuur door het bieden van financiële handelingsperspectieven (donateurschap, giften) en niet-financiële handelingsperspectieven (deelname acties, vrijwilliger worden, het kopen van FSC-hout, het afnemen van groene energie et cetera).

 

Hier vindt u schitterende natuurfoto's van wilde dieren uit diverse landen van de wereldnatuurfoto's!

Alles over klimaatveranderingen 

 
 

 

Trouw Groen Nieuws